Coaching

Czym jest coaching?

Nie istnieje jedna definicja dla coachingu. Ostatnimi czasy coaching stał się bardzo pojemnym i popularnym pojęciem, powodując przez to wiele zamieszania. Coaching jest prostą, a zarazem efektywną metodą rozwoju. To współpraca między klientem, a coachem, której cel stanowi rozwój osobisty, albo też zawodowy. Istotne będzie również zwiększenie efektywności działania, korygowanie nieodpowiednich zachowań, czy podnoszenie kompetencji, a wszystko po to, aby klient osiągnął założone wcześniej cele. Druga część coachingu to praca własna. Jest to czas na wdrażanie zamierzonych działań i prowadzenie obserwacji. 

Coaching w biznesie

Coaching to metoda pozwalająca nam na podnoszenie kompetencji, podnoszenie własnej wartości na rynku pracy, jak i pozwanie siebie. Można rozwijać nie tylko osobiste, ale i biznesowe cele i umiejętności. Dzięki pracy z coachem będziemy mogli wykorzystać efektywnie własne zdolności, stać się lepszym szefem, ubiegać się o pożądane przez nas stanowiska. 

Czym będzie coaching dla Ciebie? 

Coaching jest procesem umysłowym, który zachodzi w nas dzięki pracy z coachem, na podstawie zadawanych przez niego pytań. Celem jest poszerzenie naszej świadomości, zmiana myślenia oraz zmiana perspektywy. Dzięki temu nowe zachowania i nowe rozwiązania będą możliwe. Coach nie powie nam, czego nie możemy zrobić, niemniej nagle zauważymy, iż mamy wybór: możemy robić coś dokładnie tak jak zawsze, ale również zrobić to zupełnie inną metodą. 

Twoje mocne strony

Technika coachingu oparta jest na wydobywaniu naszych mocnych stron, pomaganiu nam w omijaniu przeszkód osobistych i ograniczeń celem osiągnięcia rezultatów, jak również ułatwienia nam bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching skoncentrowany jest na rozwiązywaniu, a nie zaś poszukiwaniu przyczyn naszych problemów. 

Zadanie coacha

Coaching polega zatem na odkrywaniu, jak i uwalnianiu drzemiących w nas możliwości i potencjału. Rolą coacha będzie pomaganie nam w byciu jak najlepszą wersją samych siebie. Coach dzięki zadawaniu nam właściwych pytań inspiruje nas i wspiera w osiąganiu założonych wcześniej celów, ale także pomaga w wypracowywaniu narzędzi potrzebnych do ich realizowania. To my znamy odpowiedzi, zaś coach zna pytania. Istotą coachingu będzie zatem wydobycie z nas tego, co pozwoli nam na wprowadzenie istotnych zmian w naszym życiu. Coach niejako ,,wyciąga” to, co znajduje się w nas samych. Nie daje więc gotowego rozwiązania, ale pokazuje jak można je znaleźć i skutecznie wykorzystać.